หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
3
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
4
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 0918323405 อีเมล์ krupong25@gmail.com
กัลป์ธีร์ พละศรี โทร 0848329083 อีเมล์ jiabthee@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.