หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
2
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
3
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 0918323405 อีเมล์ krupong25@gmail.com
กัลป์ธีร์ พละศรี โทร 0848329083 อีเมล์ jiabthee@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.