หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
2
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
3
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
4
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
5
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
6
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
7
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
8
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
9
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
10
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
11
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
12
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
13
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 0918323405 อีเมล์ krupong25@gmail.com
กัลป์ธีร์ พละศรี โทร 0848329083 อีเมล์ jiabthee@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.