ประชุมอบรมระบบศิลปหัตถกรรมระดับเขต และระดับกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

ประชุมอบรมระบบศิลปหัตถกรรมระดับเขต
และระดับกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ วันที่ 14 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมภูละออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

14 ก.ย. 2558   22:12:02