เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันสาระวิทยาศาสตร์

เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันสาระวิทยาศาสตร์ 
จากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชนุสรณ์
เป็น หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

(คลิ๊กดูสถานที่)

1 ต.ค. 2558   14:51:32